Sociologija okruženja

Dobro došli!

O kursu Blog

1,000,000

plastičnih flaša se proda svakog minuta

6,500,000

ljudi godišnje umre od zagađenja vazduha

1000,000,000

ljudi u svetu nema pristup čistoj vodi

500,000,000

automobila je trenutno u svetu

O kursu

Sociologija okruženja (Environmental sociology)

Sociologija okruženja je relativno nova sociološka disciplina. Počela je da se razvija tokom 1970-ih godina (prvo u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom i u Zapadnoj Evropi) u vreme kada, pod uticajem novih ekoloških pokreta, pitanja okruženja postaju izuzetno društveno i politički važna.

Za četiri decenije postojanja, sociologija okruženja je uspela da pređe put od malog, marginalnog polja istraživanja do priznate sociološke discipline koja se izučava na univerzitetima i koja je prisutna u relevantnim časopisima. Međutim, kao što ćemo videti,ovaj put nije bio lak. Mainstream sociologija dugo nije bila spremna da uvaži i prihvati specifičnu perspektivu sociologije okruženja...

U fokusu izučavanja sociologije okruženja se, uopšteno govoreći, nalaze interakcije koje postoje između društva i njegovog (prirodnog) okruženja.

U okviru ovog kursa ćemo se baviti razmatranjem relevantnih aspekta ovih odnosa, polazeći sa različitih teorijskih pozicija: socijalnog konstruktivizma, političke ekonomije, teorije rizičnog društva, ekološke modernizacije i mnogih drugih.

Silabus kursa Sociologija okruženja 2020. možete pronaći ovde.

Uputstvo za pripremu prezentacije možete pronaći ovde.

moduli

Sociologija pred ekološkim izazovima

U ovoj nastavnoj jedinici preispitujemo mainstream sociološke pristupe savremenim socio-ekološkim izazovima.

pdf

Uvod u sociologiju okruženja

U okviru ove nastavne jedinice se bavimo nastankom sociologije okruženja, njenim razvojem & predmetom istraživanja.

pdf

Teorijski pristupi u sociologiji okruženja

U ovoj lekciji će biti predstavljeni najvažniji teorijski pristupi razvijeni u okvirima sociologije okruženje.

pdf

Ekološki diskursi

Ova lekcija je posvećena razmatranju ekoloških diskursa kao što su: ekološka modernizacija, održivi razvoj, ekofeminizam, ekosocijalizam, dubinska ekologija i dr.

pdf

Koncept održivog razvoja

Ovo predavanje je posvećeno kritičkoj analizi koncepta i prakse održivog razvoja.

pdf

Društvo i klimatske promene

U okviru ove nastavne jedinice se razmatraju društveni uzroci i posledice klimatskih promena; kritički se analizira koncept "antropocena".

pdf

Potrošačko društvo i etička potrošnja

Kakve su ekološke posledice hiper potrošačkog društva a kakvi dometi etičke potrošnje?

pdf

Ekološki pokreti i politika

Ovo predavanje je posvećeno temi nastanka i razvoja ekoloških pokreta u svetu kao i njihove transformacije na početku 21. veka.

pdf

Nauka, tehnologija & ekološki izazovi

Na koji način su moderna nauka i tehnologija povezane sa savremenom ekološkom krizom?
Kritički preispitujemo perspektive tehnološkog optimizma i tehnološkog pesimizma

pdf

Mediji i zaštita životne sredine

Kakvu ulogu u zaštiti životne sredine igraju masovni mediji?
Kakav je značaj socijalnih medija?

pdf

Eko umetnost & dizajn

Umetnost i dizajn kao sredstvo u borbi sa klimatskim promenama i drugim ekološkim izazovima savremenog doba.

pdf

Globalna ekološka promena

Šta podrazumeva proces globalne ekološke promene?
Kako razumeti koncept socio-ekološkog ko-evolutivnog razvoja?

pdf

Studentski projekti

  • svi projekti
  • eko akcije
  • blog
Eko akcija photo
Blog photo

Struktura ocene

Aktivnost

10%

-Prisustvo nastavi

-Prisustvo vežbama

-Aktivnost na časuKolokvijum

40%

Dva pitanja

Prvi termin: 09.4.2019.

Drugi termin: 14.5.2019.Projekat

50%

Blog / projekat

Koliki je vaš karbonski otisak?Popularne knjige & časopisi iz Sociologije okruženja

John Hannigan book

John Hannigan

Environmental Sociology
Third Edition
John Dryzek book

John Dryzek

The Politics of the Earth: Environmental Discourses
King & McCarthy book

King & McCarthy

Environmental Sociology: from Analysis to Action
Environmental Sociology Journal

Environmental Sociology

Environmental Sociology
Journal
Sociologija okruženja

Ljubinko Pušić

Sociologija okruženja
- hrestomatija
Časopis socijalna ekologija

Socijalna ekologija

Časopis za ekološku
misao
Ekološka etika

Džozef de Žarden

Ekološka etika -
uvod u eko. filozofiju
Ekološka inteligencija

Danijel Goleman

Ekološka inteligencija
poznavanje skrivenih uticaja...

KORISNI LINKOVI

ENN photo
Environmental News Network
Greenpeace logo
Greenpeace
ENN photo
WWF
TED logo
TED Talks
Environment playlists
Reddit logo
REDDIT
/r/environment
Flipboard logo
FLIPBOARD
Environment
TechCrunch logo
TECHCRUNCH
ENVIRONMENT TAG

Pitanja & predlozi

Ime

Email

Naslov poruke

Poruka